QUẢN LÝ KHO THÔNG MINH BẰNG BARCODE/QRCODE

Quản lý kho theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối

インテリジェントな倉庫管理を通じて顧客がどのように利益を最適化するかを体験します

Nhập, xuất, kiểm kê kho bằng Barcode/QR code

Loại bỏ hoàn toàn cách thức làm việc thủ công. Chỉ với 1 thao tác dùng máy Handy quẹt mã Barcode/QR code trên sản phẩm, hệ thống cho phép tự động kết nối với phần mềm để nhập/ xuất kho nhanh chóng chính với độ chính xác tuyệt đối.

顕著な機能

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat