TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH
BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

Nắm bắt tình hình bán hàng của doanh nghiệp
ngay trong thời gian thực

顧客が販売管理を最適化することでどのように利益を増やすかを体験します

Cập nhật đơn hàng trên mobile

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng tạo đơn hàng Online ngay trên thiết bị di động tại các địa điểm bán hàng khác nhau

顕著な機能

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat