(Tiếng Việt) Tin tức - sự kiện | (Tiếng Việt) BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

VNExpress: Mô hình nhà máy thông minh cho doanh nghiệp hỗ trợ

2020年09月15日

Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đạ...

CafeBiz: Nhà máy thông minh trong chiến lược chuyển mình của doanh nghiệp Việt

2020年09月14日

Bối cảnh dòng chảy thương mại đang dần rời kh...

ITG triển khai giải pháp 3S iFactory cho Công ty Cổ Phần HTMP Việt Nam

2020年08月29日

Ngày 27/08/2020 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi...

ITG nghiệm thu giải pháp quản trị kho 4.0 cho Matex Vietnam

2020年07月20日

Trải qua giai đoạn thiết kế và triển khai, ng...
1 2 3 4 5 24

(Tiếng Việt) Khách hàng tiêu biểu