ITG TRIỂN KHAI 3S FINANCE 8I TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TÀI NGUYÊN

19/07/2010 |
|

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Nguyên (Mã chứng khoán TNT) là đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành, có 8 đơn vị thành viên, hoạt động rộng khắp ở các lĩnh vực: Đầu tư dự án và kinh doanh bất động sản, Khai thác khoáng sản, Sản xuất vật liệu xây dựng, Đầu tư tài chính và Tư vấn luật, …

Với đặc điểm có nhiều đơn vị thành viên và hoạt động đa ngành nghề, Công ty Tài Nguyên mất rất nhiều thời gian cho công việc hạch toán kế toán, đặc biệt gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập hợp số liệu và lên báo cáo hợp nhất, kiểm tra kiểm soát số liệu báo cáo của các đơn vị thành viên, do đó cần 1 giải pháp quản lý tài chính kế toán tập trung đồng thời hệ thống phải đáp ứng được nhu cầu quản trị đặc thù của nhiều ngành nghề khác nhau.

Sau quá trình làm việc và thống nhất giữa 2 bên, ngày 15/06/2010, Công ty ITG và Công ty Tài Nguyên đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm quản lý tài chính kế toán 3S Finance 8i.
Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Nguyên cho biết sau khi triển khai thành công Hệ thống quản lý tài chính kế toán, Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với ITG để triển khai tiếp các module khác trong bộ giải pháp 3S ERP như Module Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng, Quản lý kho, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý nhân sự tiền lương và Quản trị sản xuất.

ITGVN

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu