Infographic: Hướng dẫn triển khai ERP thành công trong 9 bước

09/10/2018 |
|

Từ một chương trình phần mềm quản lý doanh nghiệp trở thành một phần không thể tách rời của một doanh nghiệp, giải pháp ERP đã đi một chặng đường dài không chỉ giúp tạo ra một quá trình quản lý doanh nghiệp trơn tru mà còn thúc đấy quá trình kinh doanh, tăng trưởng chung của doanh nghiệp. Trên thực tế,  hệ thống ERP được vận hành triển khai ở tất cả các bộ phận và phòng ban, và nó có thể thay đổi gần như hoàn toàn phương thức hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp. Đây là một thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp.

Vì hệ thống ERP là một hệ thống phức tạp tập hợp nhiều module chức năng trên cùng một hệ thống, nên khi triển khai bạn cần tuân thủ theo một số các nguyên tắc và chúng tôi đã vạch ra 9 bước để triển khai hệ thống ERP bạn trở nên suôn sẻ và thành công.

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn