• banner top ITG

Tư tưởng cốt lõi

Công ty ITG Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng tư tưởng hoạt động không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận, không đặt lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, mà coi việc mang lại giá trị đích thực cho khách hàng, cho cán bộ công nhân viên, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội là tư tưởng cốt lõi. Trong đó lợi nhuận chỉ là 1 mục tiêu quan trọng và là kết quả tất yếu của quá trình lao động và phát triển Công ty.

Tư tưởng chủ đạo

“Lấy nhân làm gốc”

“Vì khách hàng là cách vì mình khôn ngoan nhất”

“Lợi nhuận là kết quả tất yếu của quá trình lao động và phát triển”

Mục tiêu cốt lõi

“Mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng doanh nghiệp trên cơ sở sáng tạo và giúp các doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến”

Giá trị cốt lõi

■ Sáng tạo

Chúng tôi luôn đề cao khả năng sáng tạo để đưa ra những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp hiệu quả nhất với khách hàng.

■ Tận tâm

Với phương châm xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng và uy tín, chúng tôi luôn tận tâm phục vụ khách hàng 1 cách chu đáo.

■ Chuyên nghiệp

Xây dựng môi trường và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

■ Tôn trọng

Luôn tôn trọng, tạo cơ hội cho mỗi thành viên phát triển khả năng và tham gia vào thành công trong Công ty.

■ Trung thực

Luôn trung thực, chính trực, đạo đức trong mọi phương diện kinh doanh.

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat