(Infographic) GIẢI PHÁP ERP- “TRỢ THỦ” ĐẮC LỰC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

09/04/2016 |
|

Bạn sẽ làm gì khi:
– Không quản lý được hoạt động của các phòng ban trong Công ty?
– Không cải thiện được chất lượng và hiệu quả sản xuất?
– Không hoạch toán được nguyên liệu đầu vào và lượng khấu hao sản phẩm?
(…)
Nên chăng Giải pháp ERP sẽ đồng hành cùng bạn, tìm ra hướng đi cho Doanh nghiệp mình?

 

IP.cach quan ly va huong di cua DN

Video nổi bật

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu