Giải pháp ERP cho ngành bao bì: Bài toán tính giá thành kế hoạch

08/07/2014 |
|

Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch được tiến hành trước khi quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và do bộ phận kế hoạch thực hiện.

Gíá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp.

Trong giải pháp 3S ERP.iPackaging (Giải pháp ERP chuyên sâu cho ngành bao bì) hỗ trợ cho người quản doanh nghiệp có công cụ hữu hiệu để tính giá thành kế hoạch một cách hiệu quả.

>>Đọc thêm: Tổng quan về giải pháp ERP cho ngành Bao Bì số 1 Việt Nam: 3S ERP.iPackaging

2. Quy trình tổng quan dự toán giá thành trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp chuyên ngành bao bì 3S ERP.iPackaging

2.1. Sơ đồ qui trình

Hình 1. Quy trình tính toán giá thành kế hoạch và báo giá

2.2 Diễn giải quy trình

Bước 1 – Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

* Mỗi khách hàng thuộc một nhóm đối tượng (Mã đối tượng), mỗi nhóm đối tượng có một bảng giá NVL và bảng giá CPSX. Việc chọn khách hàng nhằm xác định bảng giá NVL và CPSX cho đối tượng đó.

* Căn cứ vào yêu cầu báo giá của khách hàng, CB KHSX kiểm tra xem sản phẩm đã khai báo cấu trúc và định mức (BOM) chưa. Nếu đã có rồi thì chuyển sang bước 3, nếu chưa có thì chuyển sang bước 2.

Bước 2 – Khai báo cấu trúc sản phẩm và định mức vật tư (Nếu là sản phẩm mới)

*  Nếu là sản phẩm mới chưa có BOM, căn cứ vào thiết kế cấu trúc sản phẩm và dữ liệu tính toán định mức, cán bộ KHSX tạo BOM mới và khai báo cấu trúc sản phẩm và các định mức sản xuất cho sản phẩm đó, gồm: Định mức NVL, định mức nhân công và định mức chi phí sản xuất chung.

Bước 3 – Tính giá thành kế hoạch và giá bán dự kiến

* Sau khi khai báo BOM (đối với sản phẩm mới) hoặc trên cơ sở BOM đã có, CB KHSX tính giá thành kế hoạch của sản phẩm. Đồng thời cập nhật tỷ lệ % chi phí quản lý, tỷ suất lợi nhuận ước tính và tỷ lệ điều chỉnh giá để tính giá bán dự kiến của sản phẩm.

* Chuẩn bị duyệt.

Bước 4 – Duyệt

* PGĐ kiểm tra lại các chi phí sản xuất, số lượng nguyên liệu tiêu hao và đơn giá nguyên liệu và phê duyệt giá thành kế hoạch và giá bán dự kiến.

–   Nếu hợp lý thì báo giá khách hàng.

–   Nếu không hợp lý thì tính lại dự toán giá thành sản phẩm.

Bước 5- Tạo báo giá và gửi cho khách hàng

* Trên cơ sở giá bán đã được tính toán và phê duyệt, cán bộ kinh doanh lập báo giá lấy số liệu từ bảng tính giá thành kế hoạch và giá bán.

* Gửi báo giá cho khách hàng

–  Nếu khách hàng đồng ý với giá đó, nhân viên tiến hành tạo mã sản phẩm hoặc chọn sản phẩm cũ và lập đơn đặt hàng.

–  Nếu khách hàng không đông ý với giá đó, nhân viên tính lại dự toán giá thành cho sản phẩm đó và tiến hành kiểm duyệt lại.

Bước 6 – Lập đơn đặt hàng bán và chuyển sản xuất

* Bước này chuyển mã dự toán giá thành kế hoạch đã có mã sản phẩm sang module Bán hàng để lập đơn đặt hàng.

* Chuyển Sales Order để sản xuất

Mời bạn đọc tiếp bài tiếp theo: Giải pháp ERP cho ngành bao bì: Bài toán quản trị sản xuất

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu

+84986196838