GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH BAO BÌ: BÀI TOÁN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

10/07/2014 |
|

1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Ở phần trước ITG đã giới thiệu giải pháp cho bài toán tính giá thành kế hoạch phục vụ cho công tác tính giá bán cho khách hàng một cách hợp lý, tuy vậy giá cả đơn hàng chưa phải là tất cả mà chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng.

Mặt khác, bài toán rất quan trọng đối với nhà máy đó là khai thác tối đa công suất nhà máy, sử dụng nhân công một cách tối ưu, … là bài toán khó nhất của các doanh nghiệp ngành sản xuất giấy và bao bì bởi tính linh hoạt của từng sản phẩm (các sản phẩm không giống nhau).

2. GIẢI PHÁP CHI TIẾT TRONG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 3S ERP.iPackage

2.1 Quy trình tổng quan bài toán quản lý sản xuất

2.2 Diễn giải quy trình

Bước 1 – Tính toán kế hoạch sản xuất

 • Sau khi tiến hành tính toán và báo giá cho khách hàng, khách hàng đồng ý, bộ phận kinh doanh sẽ lập Đơn hàng bán (được duyệt) và chuyển sang cho bộ phận kế hoạch sản xuất để tiến hành lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu cụ thể trên đơn hàng.
 • Khi có đơn hàng hàng mới được Duyệt, Cán bộ kế hoạch sản xuất chạy chức năng tính kế hoạch sản xuất để lên kế hoạch sản xuất và thực hiện các bước điều chỉnh cần thiết để có 1 kế hoạch sản xuất hợp lý và tối ưu.

Bước 2 – Cân đối Nguyên Vật Liệu (xin vui lòng tham khảo Phần III: Giải pháp cho bài toán cung ứng Nguyên Vật Liệu)

Bước 3 – Lệnh sản xuất

 • Sau khi lên kế hoạch sản xuất và có đủ NVL cho sản xuất, CB kế hoạch sản xuất lập lệnh sản xuất bằng cách tạo tự động từ Bảng kế hoạch sản xuất. Lệnh sản xuất sẽ chuyển cho người quản lý duyệt.
 • Người quản lý (hoặc phụ trách) sản xuất kiểm tra và Duyệt lệnh sản xuất.
 • Sau khi Lệnh sản xuất được Duyệt, CB kế hoạch sản xuất thực hiện in và chuyển lệnh sản xuất xuống các phân xưởng để tiến hành sản xuất.

Bước 4 – Xuất kho NVL – thống kê phân xưởng

 • Lập phiếu xuất kho NVL, phiếu thống kê sản lượng, sản phẩm hỏng
 • Trong quá trình thực hiện sản xuất theo các Lệnh SX, CB thống kê phân xưởng căn cứ vào số lượng NVL tiêu hao thực tế để lập Phiếu xuất kho NVL, đồng thời căn cứ vào các phiếu báo cáo sản lượng hàng ngày của các tổ sản xuất để cập nhật vào phiếu thống kê sản lượng và thống kê sản phẩm hỏng.
 • Nếu công ty trả lương công nhân theo sản phẩm thì lưu ý cập nhật phiếu thống kê phân xưởng cho từng công nhân.

Bước 5-  Kế toán kho

Căn cứ vào các phiếu thống kê sản lượng của các phân xưởng do cán bộ thống kê PX cập nhật, CB Kế toán tổng hợp lập các phiếu sau:

 • Phiếu nhập kho bán thành phẩm từ phân xưởng sóng
 • Phiếu xuất kho BTP cho phân xưởng in
 • Phiếu nhập kho thành phẩm hoàn thành từ phân xưởng in và chế biến

Bước 6 – Đóng lệnh sản xuất

 • Khi lệnh sản xuất được thực hiện xong và khớp giữa SL TP theo lệnh sx và SL TP thực tế hoàn thành nhập kho thì Lệnh sản xuất sẽ tự động chuyển sang trạng thái hoàn thành.
 • Nếu lệnh sản xuất thực hiện dở dang hoặc thiếu thành phẩm nhưng đã kết thúc thì CB kế hoạch sản xuất phải thực hiện thao tác “Đóng” lệnh sản xuất thủ công.
 • Kế toán tổng hợp tiến hành đánh giá, phân bổ các loại chi phí để lên giá thành của từng đơn hàng

(ITGVIETNAM)

Mời bạn đọc tiếp bài tiếp theo: Giải pháp ERP cho ngành bao bì: Bài toán cung ứng nguyên vật liệu

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu