GIẢI PHÁP CỦA BUSINESS OBJECTS

02/02/2012 |
|

Giải pháp của Business Objects

Sản phẩm của Business Objects chia thành ba dòng chính: tích hợp dữ liệu, nền tảng
nghiệp vụ thông minh, và các ứng dụng phân tích doanh nghiệp.

Đối với dòng tích hợp dữ liệu, Business Objects đưa ra sản phẩm BusinessObjects Data Integrator. Sản phẩm này có khả năng thực hiện tích hợp dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo khối một cách dễ dàng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Ngoài ra Business Objects cũng cung cấp một số gói tích hợp dữ liệu sẵn cho các ứng dụng nghiệp vụ thông minh và các ứng dụng phân tích nhằm giảm thời gian khi xây dựng dự án tích hợp dũ liệu cho Data warehouse. Dòng này bao gồm các sản phẩm sau:

BusinessObjects Data Integrator
BusinessObjects Rapid Marts
BusinessObjects Warehouse

Nền tảng nghiệp vụ thông minh cho phép người dùng truy cập các nguồn dữ liệu, thực hiện phân tích thông qua các câu truy vấn đột xuất (ad-hoc query) và chia sẽ thông tin. Nó được thiết kế kỹ lưỡng hướng đến mục đích dễ sử dụng, tính bảo mật cao, mềm dẻo và dễ mở rộng. Dòng sản phẩm này gồm các nhóm sản phẩm: truy vấn, báo cáo, phân tích; phân phối thông tin; hạ tầng triển khai nghiệp vụ thông minh. Dòng này bao gồm các sản phẩm:

BusinessObjects Inforview
Broadcast Agent Scheduler
BusinessObjects Designer
BusinessObects Supervisor
BOE Explorer
BOE Auditor
Tuỳ chọn BOE OLAP Access

Ngoài ra, Business Objects còn cung cấp bộ các ứng dụng phân tích tích hợp được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu doanh nghiệp chung. Chúng gồm có: BusinessObjects Analytic Applications, BusinessObjects Application Foundation, BusinessObejcts Warehouse. Trong đó BusinessObjects Analytic Applications gồm các mô đun được chia thành các nhóm: Quản lý khách hàng, Quản lý Sản phẩm và dịch vụ, Quản lý qui trình cung ứng, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tài chính. Dòng này gồm các sản phẩm:

BusinessObjects
WebIntelligence
BusinessQuery for Excel

BusinessObjects Data Integrator (BO DI)

Việc truy cập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có thể chiếm nhiều hơn 50% tổng chi phí của một dự án xây dựng các ứng dụng phân tích hay thiết lập các kho dữ liệu.

Business Objects Data Integrator cho phép tiết kiệm thời gian và tiền bạc ở những dự án như vậy. Nó giúp nhanh chóng truyền dữ liệu vào các tập hợp nhất quán, giúp đơn giản hoá và có tác động tích cực tới việc chia sẻ dữ liệu trong doanh nghiệp.

Các đặc tính:

Cung cấp một môi trường thiết kế đồ hoạ, kiểm tra và môi trường xử lý lỗi;
Tạo các logic nghiệp vụ phức tạp;
Có kho chứa siêu dữ liệu và hỗ trợ tính năng quản trị;
Chuyển đổi dữ liệu thời gian thực và theo khối;
Cung cấp một thư viện mở các hàm API thực hiện chuyển đổi dữ liệu;
Kiến trúc mở;
Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu nguồn và đích;
Lập lịch tích hợp dữ liệu định kỳ;
Quản trị tập trung, bảo mật trên web;

BusinessObjects Rapid Marts

BusinessObjects Rapid Marts phân phối các mô hình dữ liệu được xây dựng sẵn, chuyển đổi logic, và các luồng dữ liệu để nhanh chóng triển khai BI khi sử dụng cùng các ứng dụng của SAP, PeopleSoft, Oracle, J.D. Edwards, và Siebel.

Các đặc tính:

Tích hợp sẵn các nghiệp vụ đã được chuẩn hoá;
Tuân theo chuẩn mô hình hoá dữ liệu tốt nhất;
Cơ chế nắm bắt thay đổi dữ liệu và phục hồi khi lỗi;
Xử lý dữ liệu thời gian thực và theo khối;
Tối ưu hoá để sử cùng BI;
Tính khả mở trong kiến trúc;
Bổ sung các các dữ liệu nguồn và đích;
Tuỳ biến luồng dữ liệu;
Cho phép cấu hình các tham số theo thời gian thực;

BusinessObjects Warehouse

Business Objects Warehouse cho phép truy cập, tích hợp và tối ưu hoá dữ liệu cho việc phân tích và tạo lập các báo cáo hành chính. Nó cũng giảm thiểu thời gian thực hiện cũng như chi phí triển khai và phát triển, làm giảm các rủi ro trong dự án và đơn giản hoá các nguồn dữ liệu cũng như việc quản lý các metadata.

BusinessObjects Warehouse là một kho dữ liệu đóng gói được thiết kế nhằm đáp ứng việc hợp nhất người dùng của doanh nghiệp.

Business Objects Warehouse cho phép truy cập, tích hợp và tối ưu hoá dữ liệu cho việc phân tích và tạo lập các báo cáo hành chính. Nó cũng giảm thiểu thời gian thực hiện cũng như chi phí triển khai và phát triển, làm giảm các rủi ro trong dự án và đơn giản hoá các nguồn dữ liệu cũng như việc quản lý các metadata.

Các đặc tính:

Đóng gói thành một mô đun data warehouse dùng cho ứng dụng phân tích;
Khai thác những kinh nghiệm thực tế trong xây dựng data warehouse;
Kiến trúc mở và linh hoạt cho phép dễ dàng tuỳ biến;

BusinessObjects Inforview – Cổng thông tin BI (BI Portal)

BusinessObjects Inforview làm việc trên cả hai môi trường intranet và extranet. Nó có thể hoạt động như một cổng thông tin cho các nhân viên, đối tác và khách hàng của doanh nghiệp.
BusinessObjects Inforview cho phép lựa chọn, hợp nhất và thể hiện các thông tin hoạt động hữu ích của doanh nghiệp.
BusinessObjects Inforview làm việc trên cả hai môi trường intranet và extranet. Nó có thể hoạt động như một cổng thông tin cho các nhân viên, đối tác và khách hàng của doanh nghiệp. Tất cả mọi người dùng đều có thể sử dụng những điểm cải tiến của InforView để xử lý cách thức theo dõi, quản lý và phân phối nội dung thông tin của doanh nghiệp theo ý của họ.

Các đặc tính:

Lưu trữ các thông tin thuận tiện cho người sử dụng đầu cuối khai thác thông qua các trình duyệt web thông dụng;
Dựa trên chuẩn HTML;
Xem báo cáo được tạo bởi BusinessObjects thông qua ActiveX (Microsoft Explorer), các plug-in (Netscape) và PDF;
Tải về theo khuôn dạng Excel và PDF;
Bộ công cụ tích hợp cổng thông tin (Portal Integration Kits – PIK) cho phép tích hợp vào cổng thông tin của doanh nghiệp;

Broadcast Agent Scheduler

Bằng mọi cách đưa ra các cảnh báo định hướng nghiệp vụ và các thông tin mang trọng trách thiết yếu mọi lúc, mọi nơi mà những người đưa ra quyết định cần đến.

Broadcast Agent mang lại hiệu quả kinh tế cho hàng trăm, hàng nghìn người sử dụng. Nó còn có những kỹ xảo để truyền tải thông tin tới người dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm cả các dịch vụ không dây và web

Các đặc tính:

Lập lịch phân phối báo cáo;
Làm tươi các báo cáo bằng tính năng File Watcher;
Làm tươi báo cáo với các yêu cầu đặc biệt;
Xử lý ngoại tuyến và theo khối (Offline/Batch);

BusinessObjects Designer

Cho phép người dùng dễ dàng truy cập tới các tập hợp dữ liệu. BusinessObjects Designer có lớp ngữ nghĩa (semantic layer) chuyển đổi các ký hiệu dữ liệu phức tạp thành các thuật ngữ thương mại thông dụng để đưa ra một cái nhìn tổng quan và hoàn toàn đồng nhất về các dữ liệu của doanh nghiệp.

Các đặc tính:

Thiết kế nhanh bằng tiện ích Wizard;
Các chiến lược truy cập Metadata;
Tích hợp bộ kiểm tra hoàn chỉnh;
Có khả năng truy cập đến các loại cơ sở dữ liệu và phần mềm của người sử dụng;

BOE Auditor

Cho phép người sử dụng giám sát hệ thống Business Objects và sử dụng các thông tin nhằm tối ưu triển khai BI.

Các đặc tính:

Xây dựng tập các câu hỏi – trả lời được xác định trước, các chỉ báo quan trọng và phân nhóm báo cáo;
Bảng thông tin Dashboard (tập các chỉ báo quan trọng);
Truy cập đột xuất (Ad hoc access) tới hệ thống thông tin BusinessObjects;

WebIntelligence

WebIntelligence là công cụ truy vấn và phân tích chạy trên môi trường web. Công cụ này cho phép người sử dụng theo dõi, nắm bắt và quản lý thông tin thông qua các trình duyệt Web gọn nhẹ, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ việc bảo mật khi truy cập dữ liệu của các đối tượng khai thác thông tin.

Các đặc tính:

Tạo và định dạng báo cáo;
Thực hiện các thao tác với dữ liệu: Drill (phân tích dữ liệu theo chiều sâu), Slice (cắt lát dữ liệu), Dice (phân tích theo ô);
Có khả năng truy cập đến nhiều loại dữ liệu, như: cơ sở dữ liệu quan hệ, các máy chủ OLAP;
Xoay chiều dữ liệu (Graphical Pivot);
Tích hợp sẵn các công cụ gợi ý

————–

BusinessQuery for Excel

BusinessQuery for Excel tăng cường sức mạnh và tính tiện dụng dành cho người sử dụng Microsoft Excel. Nó gồm có các công cụ đơn giản để lấy dữ liệu từ cở sở dữ liệu sau đó kết hợp và phân tích trên các bảng tính Excel.

Bên cạnh đó, công cụ này còn hỗ trợ các trình điều khiển OLAP cung cấp khả năng truy cập tới các dịch vụ phân tích của Microsoft (Microsoft Analysis Services), SAP BW và hỗ trợ các chức năng OLAP mở rộng trong Excel.

BusinessQuery MD (kết hợp trình điều khiển MSFT Analysis Services và SAP BW):

Phân tích OLAP trong Excel;
Tạo báo cáo cố định (Zero Maintenance Report);
Tạo các họ hàm (Family Functions);
Tính toán;
Lọc thuộc tính (Attribute Filtering);
Xây dựng metadata 3 chiều dùng trong truy vấn;

BusinessQuery (kết hợp với các trình điều khiển khác):

Khung truy vấn (Query Panel);
Truy vấn phân tầng (Cascade Queries);
Môi trường làm việc thông minh (SmartSpace );
Tích hợp bộ định hướng truy vấn (QueryDirector);
Hỗ trợ đầy đủ khả năng truy vấn, báo cáo và phân tích

Một số màn hình của Business Object

Một doanh nghiệp ví như đang lái một chiếc máy bay trên bầu trời. Ngày càng bay lên cao và các chỉ tiêu của doanh nghiệp được ví như những màn hình điều khiển. Người lái máy bay phải nhìn thấy được trực quan các chỉ số này để điều khiển chiếc máy bay đúng tọa độ, đến đích một cách an toàn


Doanh nghiệp có thể xem được mọi chỉ tiêu rất trực quan sinh động và khắp nơi trên thế giới. Các chỉ tiêu này hiện lên trên màn hình và các con số đi theo. Các con số được giả lập trước và lấy từ rất nhiều nguồn mà chủ yếu là từ ERP

Các chỉ tiêu như Gross Sales , Gross Profit , Net Income,… Ở đây là dạng báo cáo theo dạng “What -If”. Tức là khi ERP cho ra được báo cáo trực quan này thì nếu như lãnh đạo có một giả định Nếu A thì xảy ra B ngay trên bản báo cáo để có thể ước lượng được con số tăng trưởng, kich thích kinh doanh hoặc biết được đến thời điểm này trong túi mình đã có bao nhiêu tiền.

(ITGVN – Tổng hợp từ erpsolution.com.vn)

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn