Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Thursday September 7th, 2017 |
|

Xã hội ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp được thành lập. Để thành lập được 1 doanh nghiệp cũng như để doanh nghiệp có thể duy trì và phát triển thì cần rất nhiều các yếu tố và yếu tố về công tác quản trị nhân lực là 1 trong những yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vậy thì công tác quản trị nguồn nhân lực có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết thêm thông tin.

Quan tri nguon nhan luc
Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của tổ chức để thu hút , xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về số lượng và chất lượng.

Công tác quản trị nhân lực có vị trí trung tâm trong việc thành lập, duy trì và phát triển của mọi doanh nghiệp, gián tiếp tìm ra và ứng dụng các phương pháp tốt nhất để đóng góp vào mục tiêu của tổ chức thông qua việc phát huy tài năng của con người. Tạo ra các cơ hội để bảo vệ, phát triển nguồn nhân lực. Mọi quá trình quản lý suy cho cùng là quản lý con người và những hoạt động cụ thể của con người, tác động nhằm phát huy khả năng sáng tạo của họ một cách triệt để nhất. Vì vậy, việc sắp xếp người lao động có năng lực, phẩm chất phù hợp với vị trí công việc là nhiệm vụ hàng đầu của nhà quản lý.

Ngày nay, vai trò của công tác quản lý nhân lực ngày càng quan trọng bởi sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và nguồn nhân lực là yếu tố chiến lược tạo lên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Hơn nữa, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã tạo ra những nhân viên có trình độ tay nghề cao. Chất xám, tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ này là yếu tố quyết định cho sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó cũng là 1 thách thức với doanh nghiệp khi doanh nghiệp cần có đủ khả năng quản lý, tạo môi trường cho đội ngũ này phát triển để họ cống hiến cho doanh nghiệp 1 cách lâu dài nhất.

Bài viết trên đây đã cho thấy được vai trò của công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin trên, các nhà quản lý sẽ thấy rõ được vai trò của công tác quản trị nhân lực, từ đó có những chiến lược, chính sách phù hợp với nhân lực trong doanh nghiệp mình để họ cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers