TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN LỢI

Thursday April 28th, 2011 |
|

Ngày 25/04/2011, tại Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi, Công ty ITG Việt Nam và Công ty CP Thép Vạn Lợi đã tiến hành Kick off dự án triển khai giải pháp 3S ERP. Dự án được triển khai theo 2 giai, giai đoạn 1 triển khai các module core gồm: Quản lý mua hàng và cung ứng, Quản lý bán hàng, Quản lý Kho, Quản lý Tài chính kế toán. Giai đoạn 2 sẽ triển khai module Quản trị sản xuất và Nhân sự tính lương.

Trước đó năm 2007, ITG đã triển khai thành công giải pháp 3S Finance cho Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi và Công ty Cổ phần Gang Vạn Lợi (2 đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Thép Vạn Lợi). Tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu quản trị tốt hơn ban lãnh đạo công ty quyết tâm triển khai và đưa ERP vào ứng dụng trong thời gian tới.

Tại buổi kick off, hai bên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để dự án được thành công, nhanh chóng đưa hệ thống vào ứng dụng trong thời gian sớm nhất.

(ITGVN)

Ngày 25/04/2011, tại Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi, Công ty ITG Việt Nam và Công ty CP Thép Vạn Lợi đã tiến hành Kick off dự án triển khai giải pháp 3S ERP. Dự án được triển khai theo 2 giai, giai đoạn 1 triển khai các module core gồm: Quản lý mua hàng và cung ứng, Quản lý bán hàng, Quản lý Kho, Quản lý Tài chính kế toán. Giai đoạn 2 sẽ triển khai module Quản trị sản xuất và Nhân sự tính lương.

Trước đó năm 2007, ITG đã triển khai thành công giải pháp 3S Finance cho Công ty Cổ phần Thép Vạn Lợi và Công ty Cổ phần Gang Vạn Lợi (2 đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Thép Vạn Lợi). Tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu quản trị tốt hơn ban lãnh đạo công ty quyết tâm triển khai và đưa ERP vào ứng dụng trong thời gian tới.

Tại buổi kick off, hai bên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để dự án được thành công, nhanh chóng đưa hệ thống vào ứng dụng trong thời gian sớm nhất.

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers