TỔNG QUAN VỀ JOB VÀ QUẢN LÝ JOB

Saturday March 14th, 2015 |
|

1. Quy trình tổng quan hoạt động trong doanh nghiệp logistics

quy trình tổng quan quản trị logisics

2. Tổng quan về JOB và quản lý JOB trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP .iLOGISTICS

Một JOB được hình thành khi có một đơn hàng mới phát sinh và kết thúc khi đơn hàng đó được xác nhận đến người nhận.

quản lý JOB trong giải pháp quản trị doanh nghiệp logistics

Quản lý JOB bao gồm:

  • Quản lý thông tin của JOB
  • Quản lý các hoạt động và chi phí thực tế của JOB, tính lợi nhuận JOB (sẽ được làm rõ trong các bài sau)

Quản lý thông tin của JOB bao gồm:

  • Các thông tin cơ bản: là nơi có đầy đủ những thông tin cơ bản của JOB, giúp định hình JOB sau khi nhận được hợp đồng.

Gồm: Mã JOB, Tên khách hàng, Tên người nhận, MBL/MAWB, HBL/HAWB, Loại JOB, Cảng đến, Cảng đi, …..

  • Thông tin hàng hóa: gồm Mã vụ việc, Loại cont, Số cont, Số chỉ, Trọng lượng, Số khối, Mã hàng hóa,..
  • Thuế: quản lý vấn đề thuế của JOB
  • Ghi chú: Ngoài các thông tin trên thông tin chính, khi cần thêm thông tin của các JOB, có thể tạo ra các mã tự do (danh mục mã tự do) để gắn và quản lý thêm các thông tin.
  • Công việc: khi báo công việc các nhân viên làm JOB đó để quản lý nhân viên, tính hiệu quả hoạt động.

Quản lý JOB là một phần quan trọng trong giải pháp quản trị doanh nghiệp 3S ERP.iLogistics. Để tìm hiểu rõ hơn về giải  pháp tổng thể, mời tham khảo thêm các bài tiếp theo:

Đọc thêm: ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LOGISTICS: ĐỘNG LỰC VÀ RÀO CẢN

 

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers

+84986196838