PHẦN VII: VAI TRÒ CỦA THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Thursday April 23rd, 2015 |
|

Thống kê phân xưởng trong phân hệ quản trị sản xuất của giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Bài trước: PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

  1. Quy trình tổng quan

Quy trình thống kê phân xưởng trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Mô tả:

Từ các đơn hàng bán ,các dự báo bán hàng, tiếp đó xét đến năng lực sản xuất của nhà máy, phòng kế hoạch lên kế hoạch sản xuất. Tiếp theo, lập định mức sản phẩm để lên lệnh sản xuất. Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất tưng ứng với lệnh sản xuất.

Sau quá trình sản xuất, tiền hành thống kê phân xưởng. Khi sử dụng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP, quá trình thống kê phân xưởng diễn ra dễ dàng và nhanh chóng do các số liệu cập nhật liên tục: lượng nguyên vật liệu xuất kho, lượng sản phẩm lỗi hỏng, giờ chạy máy, số nhân công lao động…

Từ đó, theo dõi thống kê phân xưởng sẽ giúp đưa ra các báo cáo theo dõi sản xuất: chất lượng sản phẩm (tỷ lệ lỗi, định mức tỷ lệ lỗi), năng suất lao động, bảng lương sản phẩm, hồ sơ sản xuất (các sự cố trong sản xuất), hoặc theo dõi tiến độ sản xuất theo đơn hàng, theo kế hoạch,  theo dõi hồ sơ chạy máy ( giờ chạy máy, số sản phẩm được sản xuất, số sản phẩm lỗi hỏng,…)

Sau khi sản xuất và tiến hành quản lý chất lượng xong, nhập kho thành phẩm để chuẩn bị giao hàng, xuất kho. Từ thống kê phân xưởng, nhập các số liệu chi phí khác, tính toán giá thành sản phẩm.

  1. Vai trò
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm:

Thống kê phân xưởng bao gồm 1 phần quản lý chất lượng sản phẩm, do đó giúp đánh giá chất lượng sản phẩm, kiểm tra tỷ lệ lỗi hỏng trước khi giao hàng; đảm bảo chất lượng, duy trì chất lượng trong suốt quá trình hình thành và lưu thông sản phẩm.

  • Đánh giá năng suất lao động:

Kiểm tra được chất lượng sản phẩm đồng thời đánh giá được năng suất lao động.

Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, năng suất lao động nâng lên, năng lực thực hiện kế hoạch sản xuất được đảm bảo, góp phần hạn chế các chi phí đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Đánh giá năng suất lao động bằng phần mềm ERP giúp chi tiết đến từng sản phẩm: Sản phẩm của đơn hàng nào? Chạy máy nào? Tổ đội nào phụ trách? Nhân viên nào đứng máy? đảm bảo đánh giá chính xác.

  • Lên bảng lương sản phẩm

Từ việc đánh giá được năng suất lao động, quản lý lên được bảng lương theo sản phẩm, từng nhân viên làm được bao nhiêu sản phẩm? Số sản phẩm lỗi hỏng trên từng người? giúp tính lương sản phẩm chính xác, đánh giá được năng lực đến từng nhân viên để có khen thưởng kịp thời và hiệu quả

  • Theo dõi hồ sơ sản xuất

Việc này giúp kiểm soát các biến cố trong sản xuất, lỗi chậm trễ cung cấp nguyên vật liệu, lỗi sai nguyên vật liệu, sai định mức sản phẩm,….Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời, chấn chỉnh trách nhiệm của các nhân viên liên quan, thay đổi các làm việc, nâng cao năng suất lao động.

  • Theo dõi tiến độ sản xuất theo đơn hàng, theo kế hoạch

Việc thống kê phân xưởng cũng giúp theo dõi được tiến độ sản xuất: Đã sản xuất được bao nhiêu % đơn hàng? Có kịp giao hàng không? Có cần thuê gia công ngoài cho kịp tiến độ không? Theo kế hoạch thì còn phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm nữa mới đủ? …. Giúp điều chỉnh sản xuất cho kịp thời hạn giao hàng hay kế hoạch sản xuất: Tăng ca, tăng nhân viên, tăng máy móc thiết bị,….

  • Theo dõi hồ sơ chạy máy

Tính toán năng suất chạy máy, từ đó lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phù hợp, đảm bảo năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

Thống kế phân xưởng trong quản trị sản xuất cũng là bài toán đã được giải quyết trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Giải pháp giúp việc thống kê phân xưởng dễ dàng hơn, phát huy hết vai trò của chức năng này đối với hệ thống, làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers

tư vấn