(Tiếng Việt) Giới thiệu phần mềm quản lý sản xuất cho doanh nghiệp

Friday December 14th, 2018 |
|

Hiệu quả quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó việc có một phương pháp quản lý hiệu quả sẽ giúp người làm quản lý kiểm soát được số lượng nguyên vật liệu, kiểm soát hàng tồn kho hay các đơn đặt hàng sản phẩm. Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất sẽ là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý có thể nắm bắt được thông tin, kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất đang ở từng giai đoạn.

itg-giai-phap-erp-cho-doanh-nghiep1-min (2)

Quản lý sản xuất bằng phần mềm ERP.

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất  hỗ trợ người dùng  nắm được tình trạng và tiến độ sản xuất của thành phẩm/ sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, nhà quản lý, người thực hiện công tác điều hành cùng lúc theo dõi được việc thực hiện sản xuất và số lượng hàng tồn kho của một nhà máy hay một công ty sản xuất gia công từ xa trong toàn bộ thời gian diễn ra sản xuất.

Phần mềm có khả năng thực hiện hầu hết các phần công việc trong một doanh nghiệp sản xuất từ: Kinh doanh, mua hàng, bán hàng, quản lý kho, sản xuất, nhân sự – tiền lương, tài chính – kế toán… đồng thời kết nối dữ liệu của các phần việc đó thành một thể thống nhất.

Trước nhu cầu tin học hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa và lớn đang tìm kiếm những phần mềm quản lý không chỉ đáp ứng được bài toán quản trị đề ra, mà còn cam kết bảo mật thông tin chặt chẽ đồng thời dễ dàng mở rộng khi phát triển sau này. Phần mềm quản trị doanh nghiệp sản xuất do  thiết kế mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý, sẽ luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của các nhà trị doanh nghiệp sản xuất.

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất thực hiện các chức năng bao gồm:

phần mềm quản lý sản xuất

Ứng dụng ERP giúp doanh nghiệp quản lý sản xuất hiệu quả.

• Tập hợp nhu cầu sản xuất (từ nguồn dự báo hoặc các đơn hàng, …)

• Lập kế hoạch sản xuất (dựa trên các số liệu hàng hóa cần sản xuất)

• Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (dựa trên thông tin của kế hoạch sản xuất, nguồn lực và năng lực của hệ thống sản xuất để tự động tính toán yêu cầu về nguyên vật liệu)

• Quản lý thông tin các công đoạn sản xuất (hỗ trợ nhà quản lý sản xuất ghi chép toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất trong từng công đoạn, từng ca, từng ngày làm việc)

• Nhập liệu lương khoán (tính lương khoán theo sản phẩm)

• Kiểm định chất lượng sản phẩm (bằng cách ghi nhận những lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất)

Hỗ trợ quản lý kho bãi

Kho bãi là một đối tượng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, vì vậy cần có một công cụ quản lý kho bãi hiệu quả, đó chính là phần mềm ERP. ERP giúp doanh nghiệp:

• Tổ chức kho (bao gồm kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, …)

• Khai báo vật tư hàng hóa (khai báo danh mục vật tư hàng hóa cùng trạng thái và thuộc tính của vật tư hàng hóa)

• Kiểm soát hàng tồn kho (kiểm soát lượng tối thiểu – tối đa của hàng tồn kho)

• Thực hiện chức năng kiểm kê

Phân hệ Quản lý sản xuất – trong phần mềm 3S ERP hỗ trợ kết nối quy trình quản lý từ đơn đặt hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh; khai báo và quản lý BOM; hoạch định nhu cầu vật tư; cập nhật và kiểm soát tiến độ sản xuất; thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/đánh giá chất lượng sản phẩm; kiểm soát tiêu hao vật tư,… giúp ban lãnh đạo kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp. Kết hợp cùng giải pháp phần mềm 3S ERP sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho các Nhà lãnh đạo trong việc quản trị Doanh nghiệp.

Được ITG xây dựng trên cơ sở ứng dụng những giải pháp phần mềm tiên tiến trên thế giới với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khi đưa vào vận hành trong doanh nghiệp, mỗi bộ phận và phòng ban tham gia sử dụng sẽ từng bước được tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý.

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers