News - Events | PRESS SAID ABOUT US

TUYỂN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KẾ TOÁN, ERP

Tuesday September 16th, 2014

* Mô tả công việc: - Liên hệ làm việc với khách hàng - Lập kế hoạch triển khai và đào tạo - Cài đặt phần mềm - Tư vấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người sử dụng - Hỗ...

Typical customers