The advantages of enterprise resource planning software

October 15 2019

ERP - What is enterprise management software? ERP (Enterprise Resource Planning), is the name of...
triển khai erp thất bại

ERP – Khi giấc mơ không phải màu hồng

October 8 2019

Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cần cho sự phát triển của...

ERP – Băn khoăn của người chưa biết gì?

October 7 2019

Thuật ngữ “ERP” đã và đang thâm nhập vào đời sống doanh nghiệp (DN) nhưng...
bí quyết quản trị của người nhật

10 bí quyết Quản trị doanh nghiệp của người Nhật

September 25 2019

Có rất nhiều chiến lược, bí quyết quản trị doanh nghiệp khác nhau, nhưng theo nhiều chuyên...

Bài toán nhân lực khi triển khai ERP

September 21 2019

Trong việc triển khai ERP, nhân sự đóng một vai trò rất quan trọng trong...

Giải pháp ERP cho ngành phân phối: Bí quyết của người dẫn đầu

July 20 2018

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với tính cạnh tranh rất cao, những...

KPIS ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG – MARKETING – KINH DOANH

May 15 2015

  Có sự hỗ trợ tính toán KPIs trong giải pháp phần mềm quản trị...

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – BSC VÀ KPI

May 14 2015

I. Tổng quan về BSC BSC là gì? Balanced scorecard (thẻ điểm cân bằng) là...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

April 27 2015

Kính gửi Quý khách hàng, ITG Việt Nam xin thông báo tới Quý khách hàng...
1 2 3 20

Typical customers