CHỌN MUA ERP SAO CHO HIỆU QUẢ?

June 7 2010

Không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác, các doanh nghiệp vẫn...

DOANH NGHIỆP CHƯA VẬN DỤNG ERP HIỆU QUẢ

June 7 2010

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), hiện chỉ có...

TỔNG QUAN VỀ ERP

June 7 2010

Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng...

VÌ SAO PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIỆT NAM CHIẾM ƯU THẾ VỚI SỰ CẠNH TRANH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI?

June 7 2010

Phần mềm kế toán quốc tế tuy phù hợp với quy mô của doanh nghiệp...

BẢY LỜI KHUYÊN KHI LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN

June 6 2010

Trên thị trường luôn có rất nhiều phần mềm kế toán khác nhau để bạn...
1 16 17 18

Typical customers