erp cho trường đại học

Có nên áp dụng phần mềm ERP cho trường Đại học?

September 18 2019

Bài viết này đề cập đến xu hướng ứng dụng thuận lợi và thách thức...

KPIS ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG – MARKETING – KINH DOANH

May 15 2015

  Có sự hỗ trợ tính toán KPIs trong giải pháp phần mềm quản trị...

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP .iDR CHO HANEL MIROLIN

March 28 2015

Được thành lập vào ngày 25 tháng 8 năm 2005, HANEL MIROLIN là Công ty cung...

TỔNG QUAN VỀ JOB VÀ QUẢN LÝ JOB

March 14 2015

1. Quy trình tổng quan hoạt động trong doanh nghiệp logistics 2. Tổng quan về...

Typical customers