5

lý do
doanh nghiệp sản xuất
nên đầu tư vào 3S MES

  • Giúp doanh nghiệp quản lý vận hành theo thời gian thực mọi hoạt động sản xuất
  • Giao diện hiển thị trực quan, đầy đủ thông tin, được nghiên cứu, thiết kế thân thiện với người dùng cuối 
  • Bảng điều khiển trung tâm cho phép hiển thị cảnh báo tức thời cho các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất
  • Có khả năng tương thích tốt với hệ sinh thái quản trị nhà máy thông minh (BI, ERP, IIoT, PLC)
  • Tùy thuộc tình trạng thực tế mà Hệ thống điều hành sản xuất được điều chỉnh một phiên bản riêng và duy nhất theo đặc thù của doanh nghiệp.

Hệ thống 6 Module lõi
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi nhà sản xuất

(Tiếng Việt) Quản lý
sản xuất
Quản lý
kho
Quản lý
chất lượng
Quản lý
thiết bị
Quản lý
truy xuất nguồn gốc
Tích hơp thiết bị IOT
kết nối máy sản xuất
(Tiếng Việt) Quản lý<br>sản xuất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Quản lý</br>kho

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Quản lý</br>chất lượng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Quản lý</br>thiết bị

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Quản lý</br>truy xuất nguồn gốc

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Tích hơp thiết bị IOT</br>kết nối máy sản xuất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

3S HRM- Optimize organization’s human resource
3S HRM- Optimize organization’s human resource

3S MES

>
1

Chuẩn bị dự án
khảo sát và tư vấn

>
2

Phân tích, thiết kế,
lập trình, kiểm thử

>
3

Triển khai

4

Hỗ trợ
bảo hành

3S HRM- Optimize organization’s human resource

tư vấn