KIẾN TẠO NHÀ MÁY THÔNG MINH

Theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất
ngay trong thời gian thực

Visual reporting system with multidimensional analysis
with our optimal manufacturing management solution

TỰ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Hệ thống được lập trình sẵn công thức giúp cho việc lập kế hoạch sản xuất vốn phức tạp trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

Typcial Features

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat