NGHIỆM THU DỰ ÁN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ERP TẠI CÔNG TY TCV

Friday June 11th, 2010 |
|

Ngày 28/12/2009 tại Văn phòng Công ty TNHH Tokyo Components Việt Nam (TCV), Công ty ITG và Công ty TCV đã tiến hành tổng kết đánh giá và nghiệm thu dự án “Triển khai giải pháp 3S ERP cho Công TCV”.
Dự án đã được vận hành thử nghiệm trước đó 1 tháng và đạt đến sự ổn định tốt, đáp ứng được các quy trình công việc chặt chẽ. Từ việc triển khai dự án cho TCV nhóm triển khai dự án ITG rút ra được một kinh nghiệm là đối với những công ty mới, việc áp dụng các quy trình trở nên đơn giản hơn nhiều do không phải mất thời gian tái cấu trúc lại các quy trình hoạt động. Chính vì vậy dự án đã rút ngắn được nhiều thời gian so với dự kiến ban đầu. Qua đó ITG cũng nhận được sự đánh giá rất cao của Ban lãnh đạo Công ty TCV.
Tại buổi tổng kết dự án, Tổng Giám đốc TCV – Ông Nakamura Mitsuo phát biểu “Tập đoàn Tokyo Components đã triển khai giải pháp ERP lớn của nước ngoài và Ông đã phân vân rất nhiều khi lựa chọn một giải pháp ERP thuần việt vì nhiều lý do. Tuy nhiên giờ đây Ông thật sự rất bất ngờ và đánh giá cao giải pháp ERP của Việt Nam”.

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers