HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG CNTT HIỆN ĐẠI CHO TOÀN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tuesday October 5th, 2010 |
|

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư quy định về yêu cầu hệ thống CNTT của công ty chứng khoán nhằm chuẩn hoá hệ thống CNTT nhằm tăng cường tính hoàn thiện của hành lang pháp lý cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành chứng khoán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nêu rõ 4 lý do cốt yếu dẫn tới ý tưởng hình thành Thông tư này.

Thứ nhất, thực tế, vấn đề an ninh mạng, bảo mật dữ liệu của hệ thống CNTT tại các công ty chứng khoán hiện nay đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro. Đã có một số thông tin cảnh báo về lỗ hổng trên các website của công ty chứng khoán. Đây là vấn đề cần chú trọng hoàn thiện vì lợi ích của công ty chứng khoán cũng như các nhà đầu tư. Hiện chưa có quy định pháp lý về những vấn đề cơ bản trong hệ thống CNTT phục vụ khách hàng như yêu cầu kỹ thuật cơ sở hạ tầng CNTT, yêu cầu về phần mềm ứng dụng, yêu cầu về trang thông tin điện tử cho công ty chứng khoán…

Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu quản lý hệ thống CNTT, quy định về yêu cầu kỹ thuật hệ thống CNTT của công ty chứng khoán sẽ là căn cứ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước và giát sát thị trường chứng khoán giám sát, kiểm tra, quản lý lĩnh vực CNTT của các công ty chứng khoán vì lợi ích chung của thị trường.

Thứ ba, trong bối cảnh các Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội đang tiến hành triển khai giao dịch không sàn và tiến tới có một hệ thống CNTT hiện đại cho toàn thị trường, cần phải có các quy định cụ thể về hệ thống CNTT đối với các công ty chứng khoán để từng bước đảm bảo yêu cầu về tính tương thích giữa hệ thống CNTT của công ty chứng khoán với hệ thống giao dịch chứng khoán của các Sở Giao dịch chứng khoán. Đây cũng chính là cơ sở pháp lý để các Sở Giao dịch chứng khoán xây dựng quy định của mình.

Thứ tư
, cần phải tạo sự tin tưởng và động lực để các nhà đầu tư yên tâm tham gia thị trường. Việc ban hành Thông tư nêu trên với những yêu cầu cụ thể về an toàn bảo mật dữ liệu, an ninh hệ thống, ngoài việc đáp ứng sự phát triển của thị trường chứng khoán, còn đáp ứng nhu cầu cấp thiết về an toàn hệ thống CNTT, phục vụ nhu cầu giao dịch, thông tin thị trường chứng khoán của nhà đầu tư.

(http://eac.vn – Theo Taichinhdientu)

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers

+84986196838