Hệ thống điều hành sản xuất là gì? Sự khác biệt giữa MES và ERP

Thursday February 13th, 2020 |
|

Hệ thống điều hành sản xuất – Manufacturing Execution System (MES) là một hệ thống thông tin kết nối, giám sát và kiểm soát các hệ thống sản xuất và luồng dữ liệu phức tạp tại nhà máy. Mục tiêu chính của MES là đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất và cải thiện sản lượng sản xuất.

MES giúp đạt được mục tiêu đó bằng cách theo dõi và thu thập dữ liệu chính xác theo thời gian thực về vòng đời sản xuất hoàn chỉnh, bắt đầu bằng việc phát hành đơn hàng cho đến giai đoạn thành phẩm.

MES thu thập dữ liệu về sản phẩm, hiệu suất, truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu và các hoạt động khác của nhà máy khi chúng xảy ra. Lần lượt, dữ liệu này cho phép những người ra quyết định hiểu các cài đặt hiện tại của nhà máy và tối ưu hóa tốt hơn quy trình sản xuất.

Đọc thêm: Quản lý kho bằng qr code: nhanh chóng, hiệu quả, chính xác

hệ thống điều hành sản xuất

Mục tiêu của MES là đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất và cải thiện sản lượng sản xuất.

Các chức năng của hệ thống điều hành sản xuất MES

Ứng dụng MES sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược nhờ các chức năng bao gồm:

 • Quản trị sản phẩm (Management of product definitions): bao gồm điều khiển và trao đổi việc lưu trữ với các hệ thống dữ liệu chủ như công nghệ sản xuất sản phẩm, công thức sản phẩm, giá trị đặt biến quá trình, quá trình và dữ liệu các công thức tất cả được tập trung vào việc xác định bằng cách nào để làm ra sản phẩm.
 • Quản lý các nguồn lực (Management of Resources): bao gồm đăng ký, trao đổi và phân tích các thông tin nguồn lực, mục đích để chuẩn bị và thực thi các yêu cầu sản xuất với các nguồn lực trong điều kiện cho phép và sẵn sàng.
 • Lập kế hoạch (quá trình sản xuất)( Scheduling): các hoạt động này quyết định kế hoạch sản xuất như là việc thu thập các yêu cầu công việc để đáp ứng yêu cầu sản xuất, đặc biệt được nhận từ nguồn ERP hoặc được chỉ định hệ thống lập biểu và lên kế hoạch nâng cao, tạo ra việc sử dụng tối ưu các nguồn lực tại chỗ.
 • Phân phối các yêu cầu sản xuất (Dispatching production orders): phụ thuộc vào các loại quá trình sản xuất có thể bao gồm việc phân phối mẻ sản xuất, chạy và thực hiện công việc, chuyển các công việc này tới trung tâm công việc và điều chỉnh các điều kiện không mong đợi.
 • Thực hiện các yêu cầu sản xuất (Execution of production orders): việc điều hành thực tế được thực hiện bởi các hệ thống điều khiển quá trình, MES có thể thực hiện kiểm tra các nguồn lực và thông báo cho hệ thống khác về diễn biến của các quá trình sản xuất.
 • Thu thập dữ liệu sản xuất (Collection of production data): bao gồm thu thập, lưu trữ và trao đổi dữ liệu quá trình, các trạng thái thiết bị, nguyên liệu nhiều thông tin và bảng biểu sản xuất trong cả lịch sử dữ liệu và các cơ sở dữ liệu liên quan.
 • Phân tích thực hiện sản xuất (Production performance analysis): Cung cấp phản hồi về sản phẩm trở lại tầng điều hành doanh nghiệp. Những thông tin này có thể được cung cấp theo lịch trình định sẵn, nó có thể được cung cấp vào cuối quá trình sản xuất hoặc theo yêu cầu.
 • Phân tích kết quả sản xuất đồng thời chứa những thông tin phân tích về vòng đời các sản phẩm, về việc tận dụng tài nguyên (ví dụ: tận dụng thiết bị ), đánh giá về hiệu quả sản xuất, và các biến sản xuất. Thông tin này được sử dụng để tối ưu hóa sản xuất và tài nguyên.
 • Theo dõi việc sản xuất (Production Track & Trace): đăng ký và gọi ra các thông tin liên quan để giới thiệu toàn bộ lịch sử của các lô, các yêu cầu hoặc thiết bị.

Lợi ích của ứng dụng hệ thống MES trong nhà máy sản xuất:

Hệ Thống điều hành sản xuất MES tạo ra và cung cấp một quy trình quản lý sản xuất hoàn hảo, nhận phản hồi và yêu cầu phản ứng trong thời gian thực, cung cấp thông tin tại một nguồn duy nhất. Lợi ích của một hệ thống MES được thiết lập hoàn chỉnh bao gồm:

 1.  Giám sát và đồng bộ hóa các hoạt động sản xuất trên các nhà máy phân phối toàn cầu; và liên kết chúng trong thời gian thực với doanh nghiệp để có hiệu suất tối ưu.
 2.  Loại bỏ lỗi của con người trong sản xuất bằng cách cung cấp kiểm tra dữ liệu chất lượng theo thời gian thực, giám sát sản lượng, thực thi tự động các thông số kỹ thuật và quy tắc kinh doanh, và truy xuất nguồn gốc, lô, thiết bị hoặc đơn vị sản xuất – tất cả đều dẫn đến sản phẩm được cải thiện và chất lượng quá trình, và năng suất cao hơn.
 3. Loại bỏ việc nhập liệu thủ công lệnh sản xuất: Hỗ trợ sản xuất không cần giấy tờ, giúp giảm phế liệu.
 4.  Cung cấp sự linh hoạt để mô hình hóa và thay đổi các quy trình phức tạp và thực thi chúng ngay lập tức.
 5.  Cung cấp phản hồi thời gian thực cần thiết để nhanh chóng xác định và giải quyết các vấn đề để cải tiến quy trình và sản phẩm liên tục và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
 6. Giảm tồn kho, thông qua việc loại bỏ tồn kho không cần thiết.

Vị trí của hệ thống điều hành sản xuất MES trong mô hình nhà máy thông minh

MES đã trở thành một yếu tố kết nối giữa việc điều hành sản xuất và các hệ thống doanh nghiệp (ví dụ: ERP, PLM). Bằng cách này các công ty cập nhật hoạt động sản xuất tức thời thay vì sau khi sản xuất như trước đây.

Trong các ngành công nghiệp tự động hóa cao, MES cung cấp một tập hợp các công cụ trung gian quản lý cầu nối giữa hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu (SCADA) hoặc hệ thống điều khiển quá trình tự động hóa máy móc (PLC). Đối với các ngành công nghiệp phức tạp khác, MES cung cấp cầu nối liên kết quản lý sản xuất với các thông số kỹ thuật thiết bị dây chuyền, thống số sản phẩm trong PLM và quản lý hàng tồn kho trong ERP.

Mô hình nhà máy thông minh được thể hiện như sau:

Level 5: BI (Báo cáo thông minh)

Level 4: ERP (Enterprise Resource Planning): Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Level 3: MES (Manufacturing Execution System): hệ thống điều khiển quy trình và dây chuyền sản xuất, có khả năng điều phối nguồn lực cùng các công cụ sản xuất, báo cáo tiến độ sản xuất, theo dõi các lô hàng sản xuất, phân tích điều hành, kiểm soát chất lượng.

Level 2: IIOT:  Internet vạn vật công nghiệp

Level 1: PLC ( Programmable Logic Controller ): thiết bị điều khiển cho phép lập trình được bao gồm các thiết bị cảm biến, thiết bị điều khiển (Level 1) gắn với các thiết bị tham gia trực tiếp quá trình sản xuất (Level 0).

Đọc thêm: ITG go live thành công hệ thống erp tại đơn vị sản xuất, phân phối, bán lẻ lớn tại việt nam: K&G

Khác biệt giữa MES VÀ ERP

he thong dieu hanh san xuat

Khác biệt giữa MES VÀ ERP

 

Tại sao doanh nghiệp sản xuất cần có MES, nếu đã sử dụng ERP?

Hệ thống điều hành sản xuất mang đến cái nhìn toàn diện và sâu sắc về hoạt động sản xuất của nhà máy. Thực tế các nhà máy không chỉ có các hoạt động nội bộ mà còn hoạt động như mua hàng, bán hàng, quản lý hàng về, hàng xuất, quản lý dòng tiền ra vào. Đó là nhiệm vụ của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP.

MES là một yếu tố quan trọng trong quản lý sản xuất của hệ thống ERP. Các tổ chức sản xuất lớn dựa vào ERP để quản lý các phòng ban và khía cạnh kinh doanh của họ. Tuy nhiên, ERP để lại nhiều lỗ hổng trong việc quản lý tài nguyên (máy móc và con người). Tích hợp ERP và MES cho phép doanh nghiệp của bạn tận dụng năng lực cốt lõi của công nghệ.

Các hoạt động như lên lịch cho máy móc và đảm bảo truy xuất nguồn gốc thông qua quản lý hàng loạt, tất cả đều được xử lý bởi phần mềm MES. MES cho phép các nhà sản xuất kết nối các hoạt động sản xuất với toàn bộ công ty. ERP là để trả lời câu hỏi “Vì Sao?” và MES là để trả lời câu hỏi “Làm thế nào?”

MES cung cấp cho ERP thông tin kịp thời, chẳng hạn như sử dụng thông tin về mức độ sản xuất, nguyên vật liệu, phế liệu và nhiều hơn nữa. Tích hợp MES và ERP tăng khả năng chính xác của dự báo giúp các công ty giảm hàng tồn kho bằng cách tránh sản xuất thừa.

Tích hợp giữa ERP và MES giúp tăng khả năng chính xác của dự báo giúp các công ty giảm hàng tồn kho

Lợi ích của tích hợp ERP và MES

 • Tăng độ chính xác trong dự báo nhu cầu của khách hàng:

Hàng tồn kho không đủ gây bất lợi cho lợi nhuận kinh doanh. Tương tự, hàng tồn kho dư thừa cũng liên kết dòng tiền kinh doanh có thể được sử dụng trong các lĩnh vực năng suất cao hơn như mua máy móc và công nghệ mới.

Cách bạn đối phó với hàng tồn kho tạo ra sự khác biệt rất lớn trong quá trình làm việc. Đảm bảo sự hợp tác giữa ERP và dữ liệu sản xuất có thể giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho bằng cách giảm sản xuất thừa.

 • Giao hàng đúng thời điểm (JIT delivery):

JIT khuyến khích thực hiện đơn hàng nhanh hơn bằng cách bắt đầu quy trình sản xuất khi khách hàng đặt hàng. Khi phần mềm ERP và MES được tích hợp, nó cho phép người giám sát theo dõi hàng tồn kho trong và ngoài công ty và có thể phản ứng với những thay đổi nhanh nhất có thể.

 • Loại bỏ các đơn đặt hàng gấp

Đơn đặt hàng gấp là một rủi ro lớn mà các nhà quản lý chuỗi cung ứng đôi khi phải chịu. Trong các giao dịch đặt hàng gấp, việc tạo đơn đặt hàng và giao hàng của khách hàng diễn ra trong cùng một ngày. Tích hợp MES và ERP đảm bảo kết hợp thời gian sản xuất nhanh hơn trên nhà xưởng để đáp ứng các đơn đặt hàng và giao hàng gấp.

 • Sản phẩm chất lượng tốt hơn

MES tự động thu thập dữ liệu, phát hiện theo dõi và phân giải, tập trung hệ thống bằng cách quản lý trình tự, theo dõi sản phẩm và quản lý chất lượng.

Tích hợp ERP với MES kết hợp tất cả các yếu tố trên và giúp đảm bảo phát hiện sản phẩm bị lỗi nếu có. Trong mọi trường hợp, nếu tìm thấy một sản phẩm bị lỗi, nó sẽ trả lại cho nhà cung cấp, giảm nguy cơ thu hồi sản phẩm và cải thiện chất lượng tổng thể.

 • Tăng năng suất

Quản lý máy móc thông minh tại nhà xưởng đảm bảo sản xuất hiệu quả và gọn gàng hơn bằng cách lập kế hoạch đủ số lượng hàng hóa cho sản xuất. Điều này giúp các giám đốc điều hành văn phòng và văn phòng cập nhật thông tin kịp thời. Điều này có thể tăng năng suất và đảm bảo thời gian hoạt động tối ưu, thúc đẩy sự phát triển trong tương lai và hiện tại của doanh nghiệp.

hệ thống điều hành sản xuất

Ứng dụng ERP và MES là xu thế tất yếu để hiện đại hóa nhà máy sản xuất

Tương lai của ERP và MES

Xem xét tốc độ phát triển của công nghệ, ngành công nghiệp sản xuất sẽ phát triển vượt bậc và nhanh chóng. Trong tương lai, MES và ERP sẽ có tính mô đun triển khai trên đám mây và kết nối với tất cả các loại thiết bị thông qua Internet of Things (IoT).

Công nghiệp 4.0 thúc đẩy các mạng cảm biến và thiết bị truyền động không dây để điều chỉnh sản xuất đang thực hiện. Thẻ RFID được sử dụng rộng rãi trong các xưởng sản xuất để theo dõi hàng hóa đang thực hiện và quản lý việc sử dụng và tính sẵn có của tài sản.

Kết luận

Việc ứng dụng ERP và MES là xu thế tất yếu để hiện đại hóa nhà máy sản xuất. ITG  là nhà cung cấp giải pháp ERP và MES cho tự động hóa nhà máy và tự động hóa công nghiệp quy trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn ứng dụng MES vào hệ thống vận hành sản xuất hiện tại của khách hàng: 0986.196.838. Chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng.

NgocTM

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers