(Tiếng Việt) Giải pháp ERP cho ngành dược phẩm : 3S ERP.iPHARMA

Thursday July 12th, 2018 |
|

Hướng tới việc quản lý sản xuất và phân phối ngành dược theo hướng chuẩn hóa đáp ứng các tiêu chuẩn về GMP, GPP, GSP. ITG đã xây dựng và triển khai thành công Giải pháp 3S ERP.iPHARMA: Đây giải pháp ERP cho ngành dược giúp doanh nghiệp số hóa mọi quy trình quản trị sản xuất, phân phối. 3S ERP.iPHARMA được kết tinh từ kinh nghiệm thực tế và quá trình đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất, phân phối dược phẩm. Với nhiều tính năng ưu việt vượt trội được thiết kế giải quyết bài toán đặc thù ngành dược giúp doanh nghiệp chuẩn hóa trong quy trình sản xuất và quản lý.


Giải pháp 3S ERP.iPHARMA chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm 

  1. Các phân hệ của giải pháp ERP cho ngành sản xuất và phân phối dược phẩm

ITG xây dựng giải pháp ERP chuyên ngành Sản xuất và Phân phối Dược phẩm với tên gọi: 3S ERP.iPHARMA  giúp Doanh nghiệp với đầy đủ các module chức năng đáp ứng toàn diện yêu cầu quản trị doanh nghiệp dược gồm các phân hệ:

Quản trị bán hàng: Quản lý kế hoạch bán hàng, Quản lý quy trình bán hàng, Quản lý chính sách bán hàng, Quản lý đổi, trả hàng, Quản lý bán hàng từng chi nhánh

Quản trị sản xuất : Quản lý quá trình ghiên cứu & phát triển sản phẩm và xác định giá thành kế hoạch, Quản trị quá trình sản xuất, Quản trị Kế hoạch nguyên vật liệu – Mua hàng

Quản trị Mua hàng & Cung ứng: Quy trình mua hàng, Quy trình đổi trả hàng, Quản lý đánh giá Nhà cung cấp(Giá cả, Chất lượng, Khả năng giao hàng đúng hẹn…)

Phân hệ Quản trị kho – vận chuyển: Quản lý điều vận, Quản lý định mức tồn kho, nhập xuất tồn.

Quản trị Tài chính kế toán: Đầy đủ nghiệp vụ kế toán gồm: Quản lý công nợ, Quản lý kế hoạch tài chính, Quản lý khế ước vay Kế toán nội bộ, Kế toán TSCĐ, Kế toán giá thành, Báo cáo tài chính, Kế toán thuế

Quản trị Chuỗi cửa hàng bán lẻ: Theo dõi doanh số, giá vốn hàng bán của từng cửa hàng, Theo dõi được công việc hàng ngày của các nhân viên bán hàng tại từng cửa hàng, nhân viên bán hàng xuất sắc…

Quản trị Nhân sự Tính lương: Quản lý nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận,thông  tin ứng viên, Quản lý hồ sơ nhân sự, Quản lý lịch làm việc, Quản lý chấm công, tính lương, Bảo hiểm, tự động đánh giá nhân viên theo KPI

Báo cáo quản trị BI: Báo cáo quản trị mua hàng, Báo cáo quản trị kho, Báo cáo quản trị chuỗi bán lẻ, Báo cáo quản trị tài chính – kế toán.

ITG triển khai ERP tại Nam Dược

2. Những tính năng đặc thù cho ngành dược phẩm được tích hợp trong giải pháp 3S ERP.iPHARMA

+ Quản lý công thức sản xuất, tính toán giá thành sản phẩm

+ Cập nhật cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất: Cảnh báo lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất: Cập nhật cảnh báo tức thì khi có các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất giúp người quản lý hoàn toàn có thể truy xuất được chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất mắc lỗi từ đâu để giải quyết kịp thời, đảm bảo tốt nhất được chất lượng dược phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Điều này đi đến một quá trình quản trị sản xuất toàn diện mà mỗi mắt xích của quy trình đều được hiện thị và số hóa.

+ Quản lý tồn kho: theo số lô, hạn dùng của nguyên liệu, thành phẩm, Quản lý theo dõi nhiệt độ kho GSP, Quản lý kho theo vị trí.

+ Quản lý chặt chẽ thông tin sản phẩm đặc thù ngành dược: Ví dụ: Loại thuốc, thành phần, số đăng ký lưu hành, hạn lưu hành…

+ Quản lý mã thuốc và vật tư tiêu hao theo lô/date,  HSD, mã vạch

+ Quản lý chuỗi phân phối hiệu thuốc: Quản trị được doanh số bán ra theo từng thời điểm, và hàng bán chạy, bán chậm, để đưa ra quyết định nhu cầu đặt hàng cho từng khu vực và từng địa điểm trên toàn hệ thống công ty.

+ Quản trị chi tiết lãi lỗ liên quan các hợp thầu và hợp đồng ủy thác của bệnh viện.

+ Quản lý doanh sốbán  theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, trình dược viên, tỉnh thành, vùng miền…

+ Quản lý tự động giá bán theo từng chính sách giá như OTC, giá thầu cho từng bệnh viện…có lưu lại lịch sử giá.

+ Quản trị hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác

Hệ thống ERP cho ngành dược giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình sản xuất và chất lượng khi đã thành phẩm đưa ra kênh phân phối. Khi ứng dụng hệ thống 3S ERP.iPHARMA khi được ứng dụng vào các doanh nghiệp dượ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng trong quá trình sản xuất và chất lượng khi đã thành phẩm đưa ra kênh phân phối.

Nghiệm thu và vận hành dự án 3S ERP.iPHARMA tại Dapharco

Quy trình triển khai dự án 3S ERP.iPHARMA cho ngành dược

Quy trình triển khai dự án ERP cho ngành dược thực hiện qua các bước sau:

Các doanh nghiệp triển khai giải pháp 3S ERP.iPHARMA từ ITG 

Một số doanh nghiệp ứng dụng thành công giải pháp ERP ngành dược từ ITG

Kết luận

Thúc đẩy hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong công tác sản xuất và phân phối dược phẩm mà cụ thể là ứng dụng giải pháp ERP cho ngành dược: 3S ERP.iPHARMA giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình, thông tin kịp thời và đầy đủ để làm chủ tình hình khi đưa ra các quyết định điều hành kinh doanh và sản xuất.

>>>>Bài viết liên quan: ITG nghiệm thu dự án ERP tại Dapharco

Doanh nghiệp sản xuất dược giảm chi phí, nguồn lực nhờ ERP

Ứng dụng ERP cho ngành dược: giải bài toán quản trị sản xuất cho Nam Dược

Vneconomy.vn: “3S ERP giải bài toán quản trị doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0” 

VTV1 – Chào buổi sáng – Nam Dược áp dụng hệ thống 3S ERP (ITG) để quản lý chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí sản xuất

VTC14 | Ứng dụng hệ thống 3S ERP (ITG) trong quản trị sản xuất toàn diện và kiểm soát chất lượng Dược liệu

CafeF: ITG triển khai thành công hệ thống ERP tại Dapharco

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers