ĐƯỢC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Thursday April 7th, 2011 |
|

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 32 cho phép các doanh nghiệp được phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-5-2011. Theo thông tư mới này, hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn thuế giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

Để được phát hành hóa đơn điện tử, người bán hàng hóa, dịch vụ phải là tổ chức đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin; có chữ ký điện tử… Trước khi khởi tạo hóa đơn, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hóa đơn điện tử có giá trị tương đương hóa đơn giấy. Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng điều kiện: phản ảnh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc; có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử; có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi…

(ITGVN – Theo Tuổi trẻ)

VIDEO HIGHLIGHTS

RECRUITMENT

THE PRESS SAY ABOUT US

Register Email to receive articles

Typical customers