News - Events | PRESS SAID ABOUT US

VTV1 – Chào buổi sáng – Nam Dược áp dụng hệ thống 3S ERP (ITG) để quản lý chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí sản xuất

Monday January 29th, 2018

    ERP là hệ thống thông tin kết nối mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp với nhau để phục vụ điều hành khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp. Giúp tăng năng suất lao động tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai...

VTC14 | Ứng dụng hệ thống 3S ERP (ITG) trong quản trị sản xuất toàn diện và kiểm soát chất lượng Dược liệu

Wednesday January 10th, 2018

Hiện nay, quản lý chất lượng Dược phẩm Việt Nam theo cách truyền thống, chưa áp dụng nhiều công nghệ thông tin (CNTT) nên hao tổn nhân công, hiệu sất lao động chưa cao, dẫn đến người tiêu dùng chưa được sử dụng sản phẩm...

Vneconomy.vn: “3S ERP giải bài toán quản trị doanh nghiệp trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”

Tuesday November 28th, 2017

Công nghệ thông tin (CNTT) được coi là một trong những giải pháp tối ưu để quản lý doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng phần mềm 3S ERP do Công ty Cổ phần...

Cafebiz.vn: 3S ERP đưa ITG vào Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Friday November 10th, 2017

Năm 2017 với bước chuyển mình của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các Doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh để bắt kịp xu thế. Công nghệ thông tin (CNTT) được...
1 2 3

Our Featured Clients