TRIỂN KHAI PHÂN HỆ QLSX CỦA ORACLE TẠI VIỆT NAM

August 16 2010

Đã từng triển khai phần mềm kế toán Việt nam cho các doanh nghiệp, chuyển...

TRIỂN KHAI ERP (P.5) – QUẢN LÝ SẢN XUẤT

August 16 2010

Trong quá trình triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phân...

TRIỂN KHAI ERP (P.4) – QUẢN LÝ KHO HÀNG

August 16 2010

Quản lý kho hàng trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP bao gồm...

TRIỂN KHAI ERP (P.3) – QUẢN LÝ BÁN HÀNG

August 16 2010

Một điều dễ hiểu khi triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp...

TRIỂN KHAI ERP (P.2) – QUẢN LÝ MUA SẮM

August 16 2010

Trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, khái niệm “mua sắm” bao...

TRIỂN KHAI ERP (P.1) – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

August 16 2010

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đã ứng dụng phần mềm kế toán vào quản lý....

BI ĐỨNG ĐẦU TOP 10 ƯU TIÊN CÔNG NGHỆ KINH DOANH

August 16 2010

Hơn 1.500 giám đốc CNTT (CIO) đã đồng ý Business Intelligence (BI) là ưu tiên...

SAP BUSINESS OBJECTS EXPLORER

August 16 2010

Tập đoàn SAP đã ra mắt giải pháp SAP Business Objects Explorer tại thị trường...

CIO SẼ ƯU TIÊN NHIỀU CHO NĂNG LỰC PHÂN TÍCH

August 16 2010

Đây là kết luận rút ra từ báo cáo nghiên cứu toàn cầu của IBM...
1 60 61 62 63 64 70

Khách hàng tiêu biểu