UNILEVER – ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG BI

August 16 2010

Năm 2001, mặc dù Unilever đã triển khai hệ thống ERP rộng khắp các chi...

DÙNG GIẢI PHÁP BI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN

August 15 2010

Mỗi một doanh nghiệp trên thị trường đều mang một tầm nhìn và chiến lược...

BUSINESS INTELLIGENCE – GIẢI PHÁP TRÍ THỨC DOANH NGHIỆP

August 15 2010

Các doanh nghiệp Việt Nam đã quen với khái niệm phần mềm quản lý tổng...

BI – “BIẾT NGƯỜI BIẾT TA”

July 27 2010

Có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, giải pháp Business Intelligence (BI)...

TOP 10 NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP BI 2009

July 27 2010

BI - Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh Duy trì lợi thế cạnh...

TỔNG QUAN BI, HỆ QUẢN TRỊ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

July 27 2010

Phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP, là hệ thống...

VÌ SAO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP CẦN BI?

July 27 2010

Ông Peter Drucker, một giáo sư danh tiếng tại nhiều trường đại học ở Mỹ...

GARTNER: THỊ TRƯỜNG BI TĂNG TRƯỞNG 13% TRONG NĂM 2007

July 27 2010

Việc chi tiêu cho BI tại các thị trường mới nổi và thị trường Đông...

BI TRONG DOANH NGHIỆP

July 26 2010

BI- Business Inteligence vừa là đầu ra cuối cùng, sản phẩm”nhìn thấy” được của các...
1 2 3

Typical customers