4 yếu tố công nghệ cấu thành nhà máy sản xuất thông minh

Nhà máy sản xuất thông minh được định nghĩa là cơ sở sản xuất có...
quản lý doanh nghiệp

Đối mặt với dữ liệu lớn: Thách thức trong quản lý doanh nghiệp

Dữ liệu lớn đang là xu thế và thách thức với hoạt động quản lý...

GIẢI PHÁP CỦA BUSINESS OBJECTS

Sản phẩm của Business Objects chia thành ba dòng chính: tích hợp dữ liệu, nền...

ỨNG DỤNG BI TẠI EDT

Phỏng vấn ông Nguyễn Viết Hải, giám đốc công nghệ (CTO) của công ty eDT,...

GLOBAL CYBERSOFT TỔ CHỨC HỘI THẢO BI

Ngày 10/9/2009, tại TP.HCM, Công ty Global CyberSoft Việt Nam và Tập đoàn Phần mềm...

HỘI THẢO GIỚI THIỆU SAP BI

Vừa qua, Công ty Dịch vụ ERP FPT đã tham gia trình bày giải pháp...
1 2 3

Typical customers

tư vấn