• Ebook: Kiểm soát chi phí của sản xuất

Sản xuất trong thời đại thay đổi liên tục của khoa học kỹ thuật phát triển, làm thế nào để nắm bắt được sản xuất của nhà máy sản xuất hiện đại.

Ebook cải tiến sản xuất của nhà máy tương lai sẽ giúp bạn

  • Giảm thiểu thời gian chết máy
  • Tối giản sản xuất
  • Gia tăng lợi nhuận
  • Kiểm soát năng lượng
  • Kiểm soát lỗi hỏng

Tải tài liệu miễn phí