PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH – THỐNG KÊ CHO TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY

24/06/2010

Với những doanh nghiệp lớn như các tập đoàn, tổng công ty việc triển khai...

KHÁC BIỆT GIỮA ERP VỚI KẾ TOÁN TRUYỀN THỐNG

14/06/2010

Một trong những khó khăn lớn nhất khi ứng dụng ERP ở VN là sự...

TUYỂN TRƯỞNG NHÓM LẬP TRÌNH

11/06/2010

Công ty ITG Việt Nam đang cần tuyển trưởng nhóm lập trình với mức thu...

NGHIỆM THU DỰ ÁN VNS – TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

11/06/2010

Ngày 18/12/2009 tại Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty ITG Việt...

KICK OFF DỰ ÁN CÔNG TY CP HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ (PVTEX)

11/06/2010

Hôm nay, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu...

ITG TRÚNG THẦU DỰ ÁN CUNG CẤP ERP CHO CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

11/06/2010

Vượt qua nhiều giải pháp mạnh của các công ty phần mềm trong nước. Giải...

ITG TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP 3S ERP CHO CÔNG TY PT VIETMINDO ENERGITAMA

11/06/2010

Ngày 30 tháng 11 năm 2009 tại VP Công ty PT Vietmindo. Công ty ITG...

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP VÀ CHUẨN HÓA CÔNG NGHỆ

09/06/2010

Đảm trách việc hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh trải rộng trên 86...

TẠI SAO ỨNG DỤNG ERP Ở VIỆT NAM CHƯA PHỔ BIẾN?

07/06/2010

ERP là viết tắt của từ tiếng Anh “Enterprise Resource Planning”, có nghĩa là “Hệ...
1 71 72 73 74

Khách hàng tiêu biểu