ĐẦU TƯ ERP NĂM 2009: NÊN HAY KHÔNG?

Một số nhà phân tích trong lĩnh vực giải pháp phần mềm quản trị doanh...

QUY TRÌNH LỰA CHỌN HỆ THỐNG ERP

Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh đang làm việc tại Bộ phận Dịch vụ tư vấn...

ERP: ĐỔI MÀU QUẢN TRỊ

_ Một số nhà phân tích trong lĩnh vực quản trị nguồn lực DN (ERP)...

NGHIÊN CỨU “TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ERP 2008” (P.I)

Tập đoàn tư vấn Panorama thực hiện nghiên cứu “Tình hình ứng dụng giải pháp...

HƯỚNG ĐẾN CÁC SẢN PHẨM ERP CHUYÊN NGÀNH

Thị trường phần mềm Việt Nam dường như đang đứng trước rất nhiều câu hỏi...

“NHÂN” CỦA ERP

Hiện nay, các phương tiện thông tin, các nhà sản xuất phần mềm, doanh nghiệp...

BẢN ĐỊA HÓA SAP HƯỚNG ĐẾN SẢN PHẨM ERP CHO NGƯỜI VIỆT

Kể từ khi ra đời năm 1972, SAP đã trải qua một giai đoạn phát...

VITRANSCHART KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ERP

In March, 2008, Vietnam Sea Transport and Chartering Company (Vitranschart) signed a contract to purchase...

GIẢI PHÁP ERP ORACLE CHUYÊN NGÀNH THÉP

Giải pháp giới thiệu tập trung vào hai mảng chính: giải pháp của Oracle cho...
1 68 69 70 71 72 81

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn