quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả? 

Bạn có biết: 50% số doanh nghiệp bị phá sản vẫn đang làm ăn có...
phần mềm kế toán

Sự khác biệt giữa phần mềm kế toán và kế toán trong ERP

Kế toán - tài chính là một trong những module quan trọng nhất trong phần...

Cách tính giá thành sản phẩm và vai trò của tính giá thành trong sản xuất

Cách tính giá thành sản phầm là các phương pháp tính toán các loại chi...

Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì? Hạch toán chi phí ra sao?

Một doanh nghiệp muốn vận hành hiệu quả thì việc quản lý chi phí đóng...

Giới thiệu về phần mềm kế toán ERP

Phần mềm kế toán ERP là một phân hệ trong phần mềm ERP và có...

Sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh là xu hướng tất yếu

Theo tổng cục thuế, trong năm 2017 có tới 9.000 doanh nghiệp thông báo phát...

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Hệ thống kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế toán (IASs/IFRSs) được soạn...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN HOÀN THIỆN

Mục đích của báo cáo thường niên là nhằm giới thiệu cho các nhà đầu...

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn