CRM – THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI

06/09/2010

CRM (Customer Relationship Management - Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng) hiểu nôm na là...

CRM ON – DEMAND, MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN

06/09/2010

Trong kinh doanh, mục đích của doanh nghiệp là làm sao có được khách hàng...

CRM CÓ THỰC SỰ HỮU ÍCH?

06/09/2010

Liệu phần mềm Quản lý mối quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM)...

CONTACT CENTER – MỘT BƯỚC TIẾN SO VỚI CALL CENTER

06/09/2010

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp nay có...

CÔNG CỤ QUẢN LÝ – PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

06/09/2010

Nhằm cung cấp thông tin cho nhân viên và nâng cao khả năng làm việc...

CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CRM

06/09/2010

Hệ thống CRM hỗ trợ các doanh nghiệp trong quản lý dịch vụ khách hàng,...

CHIẾN LƯỢC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NGHỆ

06/09/2010

Ngày nay, CRM đã trở nên rất phổ biến tại nhiều quốc gia, nhưng chất...

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG VỚI CRM

06/09/2010

Cách đây trên một năm tại công ty A&M một công ty chuyên kinh doanh...

CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HỆ THỐNG CRM THÀNH CÔNG

06/09/2010

Như chúng ta đã biết, chiến lược CRM là nhân tố quyết định sự thành...
1 7 8 9 10

Khách hàng tiêu biểu