Giải pháp nhà máy thông minh và lợi ích của nó với ngành sản xuất

31/05/2019

Mối liên hệ giữa sản xuất và tăng trưởng kinh tế là vô cùng mật...

6 ví dụ về ứng dụng của Internet of Things sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

27/05/2019

IoT (Internet of Things) là một trong những ứng dụng công nghệ thú vị nhất...

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp làm thay đổi sản xuất như thế nào?

19/04/2019

Việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp giúp thay đổi rất nhiều mặt...

Đặc trưng của nhà máy thông minh trong CMCN 4.0 là gì?

02/04/2019

Nhà máy thông minh là một cơ sở cho sản xuất được số hóa và...

Kết hợp IoT và ERP: Nền tảng đưa doanh nghiệp phát triển trong cuộc CMCN 4.0

01/11/2018

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) là một...

3S ERP “sát cánh” cùng doanh nghiệp Việt giải bài toán quản trị sản xuất

30/10/2018

Những năm gần đây, ứng dụng ERP trong quản trị doanh nghiệp được sử dụng...

Infographic: IoT sẽ làm thay đổi cơ bản thế giới như thế nào trong năm 2020?

19/10/2018

Internet Of Things (IoT) - "Vạn vật kết nối" là một hệ thống mạng lưới...
Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 : Bạn đã sẵn sàng chưa?

28/08/2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của những công nghệ mới như:...

Quản lý kho thông minh bằng ứng dụng QR Code trên máy Handy Terminal

23/08/2018

Nhằm hướng đến quy trình quản lý kho thông minh. ITG tích hợp thành công...
1 3 4 5 6 7 10

Khách hàng tiêu biểu