UNILEVER – ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG BI

16/08/2010

Năm 2001, mặc dù Unilever đã triển khai hệ thống ERP rộng khắp các chi...

DÙNG GIẢI PHÁP BI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN

15/08/2010

Mỗi một doanh nghiệp trên thị trường đều mang một tầm nhìn và chiến lược...

BUSINESS INTELLIGENCE – GIẢI PHÁP TRÍ THỨC DOANH NGHIỆP

15/08/2010

Các doanh nghiệp Việt Nam đã quen với khái niệm phần mềm quản lý tổng...

BI – “BIẾT NGƯỜI BIẾT TA”

27/07/2010

Có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, giải pháp Business Intelligence (BI)...

TOP 10 NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP BI 2009

27/07/2010

BI - Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh Duy trì lợi thế cạnh...

TỔNG QUAN BI, HỆ QUẢN TRỊ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

27/07/2010

Phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP, là hệ thống...

VÌ SAO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP CẦN BI?

27/07/2010

Ông Peter Drucker, một giáo sư danh tiếng tại nhiều trường đại học ở Mỹ...

GARTNER: THỊ TRƯỜNG BI TĂNG TRƯỞNG 13% TRONG NĂM 2007

27/07/2010

Việc chi tiêu cho BI tại các thị trường mới nổi và thị trường Đông...

BI TRONG DOANH NGHIỆP

26/07/2010

BI- Business Inteligence vừa là đầu ra cuối cùng, sản phẩm”nhìn thấy” được của các...
1 2 3

Khách hàng tiêu biểu