Sản phẩm tiêu biểu

Giải pháp ERP chuyên ngành

Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ tiên tiến, trên cơ sở nghiên cứu đặc thù ngành và những kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ nhiều dự án thành công, ITG đã xây dựng Giải pháp 3S ERP 10i đáp ứng nhu cầu quản trị cho các ngành nghề chung, đặc biệt chuyên sâu cho các lĩnh vực: Sản xuất bao bì, Cơ khí chế tạo, Dược phẩm, Phân phối, Bán lẻ, Thực phẩm đồ uống, Hóa chất,...

Tin tức sự kiện

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Khách hàng nói gì về Giải pháp 3S ERP - ITG

Cảm nhận của doanh nghiệp sau khi áp dụng giải pháp 3S ERP

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn