TRIỂN KHAI ERP THÀNH CÔNG CHO SACOM
>

TRIỂN KHAI ERP THÀNH CÔNG CHO SACOM

08/07/2010 |
|

Ngày 20/03/2008, sau hơn một năm triển khai, toàn bộ dự án ERP cho SACOM đã được nghiệm thu.

Hệ thống ERP này được Trung tâm dịch vụ ERP, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT-IS) triển khai tại 3 công ty của SACOM: văn phòng SACOM tại thành phố Hồ Chí Minh, xí nghiệp dây Cáp tại Đồng Nai, và xí nghiệp dây Đồng tại Bình Dương.; bao gồm các phân hệ: Quản lý bán hàng (Order Management), Quản lý mua hàng (Purchasing), Quản lý kho (Inventory Management), Quản lý sản xuất (MS/MRP, BOM, WIP, Costing, Quản lý tài chính kế toán (AR, AP, FA, CM, GL).

Đây là một trong nhiều dự án ERP được hoàn tất triển khai và nghiệm thu trong kế hoạch năm nay của FPT-IS.

TRIỂN KHAI ERP THÀNH CÔNG CHO SACOM
Đánh giá bài viết

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu