Thực hành Kaizen trong hoạt động nâng cao năng suất của doanh nghiệp

Thực hành Kaizen trong hoạt động nâng cao năng suất của doanh nghiệp

By In Tin tức On 26/11/2016


Kaizen là một công cụ trong quản lý được áp dụng nhắm thúc đẩy hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Từ năm 1986, cuốn sách “Kaizen chìa khoá của sự thành công” được xuất bản thì thuật ngữ Kaizen đã được coi là khái niệm cơ bản trong quản lý.

nang-suat-chat-luong-5s-trong-y-te-2

Không phân biệt Nhà Quản lý hay nhân viên, ai cũng có thể bắt đầu thực hiện Kaizen

Việc thực hành Kaizen tại các doanh nghiệp như sau:

Khi nhận thức được tầm quan trọng của Kaizen, không phân biệt nhà quản lý hay nhân viên đều có thể bắt đầu từ việc thiết lập hệ thống tư duy mới và xây dựng một môi trường kinh doanh đúng hướng. Mỗi cá nhân đều luôn tâm niệm những điều dưới đây để xây dựng văn hóa công ty theo chiếc lượng Kaizen: Không để một ngày trôi qua không có một số cải tiến được thực hiện ở đây đó trong công ty.

Kaizen áp dụng trong chiếc lược đinh hướng khách hàng, đảm bảo mọi hoạt động quản lý rốt cuộc là dẫn tới tăng sự hài lòng cho khách hàng. Chất lượng là hàng đầu chứ không phải là lợi nhuận; một doanh nghiệp sẽ trở nên thịnh vượng khi và chỉ khi khạc hàng mua sản phẩm và dịch vụ mà họ hài lòng. Thừa nhận rằng mọi công ty đều có điểm sai sót vì vậy vần thiếp lập văn hóa công ty để mọi nhân viên tự nhận thức một cách thoải mái những sai sót, sau đó sẵn sàng đưa ra ý kiến cải tiến

Giải quyết công việc theo hướng phối hợp và theo hệ thống chức năng chéo. Nhấn mạnh vào quá trình và thiết lập phương pháp tư duy định hướng vào cải tiến các quá trình và thiết lập một hệ thống quản lý ủng hộ và cám ơn nỗ lực đóng góp cải tiến của mọi người.

Những nguyên tắc quản lý hiện đại của Kaizen hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi ở phương Tây. Kaizen đặc biệt coi trọng vai trò của nhà lãnh đạo phải tập trung hướng tới những khuynh hướng mới trong một công ty như: xu hướng làm việc theo nhóm, tập thể coi trọng hơn là cá nhân; xu hướng quản lý theo mạng lưới hơn là cơ cấu quản lý theo mệnh lệnh, cấp bậc; xu hướng đầ tư vào chất xám và đào tạo nhận viên được coi trọng hơn là vốn; xu hướng khuyến khích sự linh hoant và liên tục cải tiến.

Khi nhận thức được tầm quan trọng của Kaizen, không phân biệt nhà quản lý hay nhân viên đều có thể bắt đầu từ việc thiết lập hệ thống tư duy mới và xây dựng một môi trường kinh doanh đúng hướng. Mỗi cá nhân đều luôn tâm niệm những điều dưới đây để xây dựng văn hóa công ty theo chiến lược Kaizen.

(Theo Tri Thức Trẻ)


About the Author

PhuongHo