Tại sao cần sử dụng phần mềm quản lý sản xuất

Tại sao cần sử dụng phần mềm quản lý sản xuất

By In Diễn đàn, ERP On 14/09/2017


Phần mềm ERP hiện này được ứng dụng rất rộng rãi trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn những lợi ích mà doanh nghiệp thu được khi sử dụng phần mềm ERP là phần mềm quản lý sản xuất.

Phan mem quan ly san xuat

Phần mềm ERP là gì?

Phần mềm ERP là một phần mềm máy tính tổng thể, tích hợp nhiều module khác nhau, có chức năng hỗ trợ hoạt động quản lý doanh nghiệp, từ hoạt động kế toán, phân tích tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, kho bãi đến thông tin đối tác, khách hàng, …

Đối với doanh nghiệp quy mô vừa và lớn nói chung, doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất nói riêng, ERP được ứng dụng như một giải pháp quản lý hữu hiệu, giúp đẩy cao năng suất hoạt động, tính hiệu quả trong kiểm soát cũng như tạo nền tảng cho sức bật của doanh nghiệp trong tương lai. Vậy cụ thể đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, việc sử dụng phần mềm ERP như phần mềm quản lý sản xuất đem lại những lợi ích gì?
Quản lý sản xuất bằng phần mềm ERP

Hỗ trợ quy trình sản xuất

Đa số phần mềm quản lý sản xuất bằng ERP hiện này đều được thiết kế chỉ thích hợp nhất cho các ngành sản xuất lắp ráp (sản xuất ô tô, đồ gỗ, …) và các ngành sản xuất liên tiếp (ngành cung ứng dược phẩm). Phần mềm ERP thực hiện các chức năng bao gồm:

• Tập hợp nhu cầu sản xuất (từ nguồn dự báo hoặc các đơn hàng, …)

• Lập kế hoạch sản xuất (dựa trên các số liệu hàng hóa cần sản xuất)

• Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (dựa trên thông tin của kế hoạch sản xuất, nguồn lực và năng lực của hệ thống sản xuất để tự động tính toán yêu cầu về nguyên vật liệu)

• Quản lý thông tin các công đoạn sản xuất (hỗ trợ nhà quản lý sản xuất ghi chép toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất trong từng công đoạn, từng ca, từng ngày làm việc)

• Nhập liệu lương khoán (tính lương khoán theo sản phẩm)

• Kiểm định chất lượng sản phẩm (bằng cách ghi nhận những lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất)

Hỗ trợ quản lý kho bãi

Kho bãi là một đối tượng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, vì vậy cần có một công cụ quản lý kho bãi hiệu quả, đó chính là phần mềm ERP. ERP giúp doanh nghiệp:

• Tổ chức kho (bao gồm kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, …)

• Khai báo vật tư hàng hóa (khai báo danh mục vật tư hàng hóa cùng trạng thái và thuộc tính của vật tư hàng hóa)

• Kiểm soát hàng tồn kho (kiểm soát lượng tối thiểu – tối đa của hàng tồn kho)

• Thực hiện chức năng kiểm kê


About the Author

HienNguyen