MÔ HÌNH ERP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MÔ HÌNH ERP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Bài báo này đề cập đến xu hướng ứng dụng giải pháp phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) trong môi trường giáo dục đại học thông qua phân tích tính cần thiết, những thuận lợi, thách thức khi triển khai phần[...]

read more
DMCA.com Protection Status