NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hiện đại hoá và ứng dụng CNTT hiệu quả là điều kiện sống còn đối với mọi ngành sản xuất trong nước sau khi VN gia nhập WTO. Là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của VN, nhưng[...]

read more
DMCA.com Protection Status