TUYỂN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KẾ TOÁN, ERP

TUYỂN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KẾ TOÁN, ERP

* Mô tả công việc: – Liên hệ làm việc với khách hàng – Lập kế hoạch triển khai và đào tạo – Cài đặt phần mềm – Tư vấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho[...]

read more
DMCA.com Protection Status