NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG HỢP TÁC VỚI IBM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG HỢP TÁC VỚI IBM

Theo bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) và Công ty IBM Việt Nam, OCB lựa chọn IBM trở thành nhà cung cấp và tư vấn CNTT cho ngân hàng. Đây là[...]

read more
DMCA.com Protection Status