TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

Các tập đoàn hàng đầu thế giới như Johnson & Johnson, GE, Procter & Gamble, SAP, Philips... đã áp dụng rất thành công phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống để tìm ra hướng giải quyết cho các vấn[...]

read more