SOA: NGÔI SAO MỚI TRONG LĨNH VỰC PHẦN MỀM

SOA: NGÔI SAO MỚI TRONG LĨNH VỰC PHẦN MỀM

Phần mềm đang ngày càng trở nên phức tạp quá mức và dường như đang vượt khỏi khả năng kiểm soát của các mô hình phát triển hiện có. Có một kiến trúc phần mềm mới được kỳ vọng là[...]

read more
DMCA.com Protection Status