VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP

  Theo nghiên cứu bởi Hackett Benchmark, các doanh nghiệp dành trung bình 25.000 ngày công cho việc lên kế hoạch và đánh giá hiệu suất cho mỗi 1 tỷ USD doanh thu. Một nghiên cứu khác bởi KPMG cho[...]

read more

GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH BAO BÌ: BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

1.TỔNG QUAN BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ở phần trước ITG đã giới thiệu giải pháp cho bài toán tính giá thành kế hoạch phục vụ cho công tác tính giá bán cho khách hàng một cách hợp[...]

read more

10 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ERP

ERP là gì? Là hệ thống thông tin kết nối mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp với nhau để phục vụ điều hành khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.[...]

read more
DMCA.com Protection Status