ỨNG DỤNG ERP: BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM- VINASOY

ỨNG DỤNG ERP: BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM- VINASOY

Dẫn đầu tại Việt Nam về thị phần sữa đậu nành hộp và bịch giấy với hơn 70% thị phần trên toàn quốc cùng với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 150%, riêng năm 2010 đạt 175%. Những[...]

read more
DMCA.com Protection Status