OCEAN BANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CORE BANKING

OCEAN BANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CORE BANKING

Ngân hàng TMCP Ðại Dương (Ocean Bank) vừa khởi động dự án corebanking (ngân hàng lõi), nhằm đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của một hệ thống giao dịch tài chính hiện đại, quản lý rủi ro, kiểm soát[...]

read more